Rezerwuj parking

Sprawdź ceny parkingów

 
 

Aktualność z dnia 2012-02-17 10:22:09

Lotnisko w Bydgoszczy na celowniku. Co z parkingami?

Wątpliwe ideologicznie plany inwestycyjne i nie prawidłowo przeprowadzona interwencja to główne przyczyny dla których Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cofnęła decyzję w sprawie rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego w Bydgoszczy.

 Otrzymanie pozytywnej decyzji jest istotnym elementem każdej planowanej inwestycji, który nadto otwiera drzwi do ubiegania się o elementarne pozwolenia na jej przeprowadzenie. Brak takiego dokumentu lub jego negatywne rozpatrzenie może skutkować znacznym opóźnieniem inwestycji na lotnisku w Bydgoszczy dofinansowanych przez Unię Europejską. Planowano między innymi remont pasa startowego oraz modernizację dróg kołowania czy płyty postojowej.

Główną przyczyną, dla której bydgoskie lotnisko nie uzyskało pozytywnej decyzji było nie dostarczenie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem ograniczonego użytkowania . Ważnym powodem takiego rozstrzygnięcia były również nie pełne informacje dotyczące oddziaływania akustycznego, które jest jednym z najistotniejszych oddziaływań jakie powstają w wyniku funkcjonowania i realizacji. Nie pozwalały one na przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko akustyczne.
 Ponadto wątpliwości Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wzbudziły również plany inwestora, które zakładają między innymi wycinkę ok. 20 hektarów pobliskich drzew, a także nieprawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza roślin i zwierząt będących pod ochroną.

 W odpowiedzi władze lotniska w Bydgoszczy zapewniają, że dotacja w wysokości 90 milionów złotych na remont portu są już przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kontrakt jednak zawiera klauzulę, że fundusze należy spożytkować i rozliczyć do końca 2013 co może okazać się trudnym zadaniem jeśli decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostanie uprawomocniona.

 Bezwątpienia zła sytuacja wokół lotniska w Bydgoszczy przekłada się także na brak powstawania nowych parkingów przy lotnisku w Bydgoszczy. Póki co kujawsko-pomorski port lotniczy jest jednym z najniżej notowanych lotnisk w naszym kraju. Warto jednak mieć nadzieję, że pomimo problemów ta sytuacja się wkrótce poprawi.